اقتصادی

سیر صعودی ارزش سهام در اکثر بازارهای بورس اروپا

شاخص‌های اصلی بازارهای سهام کشورهای اروپایی امروز سیر صعودی در پیش گرفتند.

18.01.2019
سیر صعودی ارزش سهام در اکثر بازارهای بورس اروپا

استانبول/خبرگزاری آناتولی

شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اکثر کشورهای اروپایی امروز جمعه 18 ژانویه 2019 فعالیت خود را با روند صعودی آغاز کردند.

شاخص «یورو استوکس 600» با رشد 0.78 درصدی در سطح 353.48 واحد قرار گرفت.

در این راستا شاخص‌ «داکس» بورس آلمان با 0.77 درصد افزایش ارزش به 11.003.12 واحد رسید.

شاخص «فوتسی-100» بورس لندن نیز با افزایش 0.62 درصدی در سطح 6,877.24 واحد قرار گفته و ارزش شاخص «کک-40» بورس فرانسه با رشد 0.63 درصدی به 4,824.65 واحد رسید.

همچنین شاخص «ام‌آی‌بی-30» بازار بورس ایتالیا با افزایش 0.86 درصدی به 19,592.00 واحد و شاخص «ایبکس-35» بورس اسپانیا نیز با رشد 0.89 درصدی به 8,990.00 واحد صعود کردند.


خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!