افغانستان

یک عالم دینی در افغانستان به قتل رسید

افراد مسلح ناشناس یک عالم دینی را در شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار افغانستان به قتل رساندند.

12.06.2019