افغانستان

دولت افغانستان: آماده مذاکره با طالبان هستیم

رئیس کل ارتباطات استراتژیک وزارت دولت در امور صلح افغانستان اعلام کرد هیات 15 نفره این کشور آماده مذاکرات با گروه طالبان است.

21.08.2019
دولت افغانستان: آماده مذاکره با طالبان هستیم

استانبول/ خبرگزاری آناتولی

ناجیه انوری، رئیس کل ارتباطات استراتژیک وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفت: دولت سه هفته پیش پس از مشورت‌ گسترده با طرف‌های ذی‌ربط هیاتی 15 نفره جهت مذاکره با گروه طالبان را انتخاب کرد.

وی افزود: این هیات از تنوع قومی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است و آمادگی کامل برای مذاکره با طالبان را دارد.

رئیس کل ارتباطات استراتژیک وزارت دولت در امور صلح افغانستان در ادامه همچنین تصریح کرد:

عبدالسلام رحیمی وزیر دولت افغانستان در امور صلح طی نشستی با نمایندگان ویژه نروژ، آمریکا و آلمان در کشورمان درباره مذاکرات مقدماتی با طالبان به تبادل‌نظر پرداخته است.

طرفین بر لزوم ایجاد جدول مشخصی برای مذاکرات صلح تاکید کردند. وزارتخانه ما نیز نسبت به برگزاری مذاکرات صلح و هماهنگی و انسجام هیئت 15 نفره به طرف مقابل اطمینان خاطر داده است»

گفتنی است محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان طی فرمانی در ماه ژوئن، عبدالسلام رحیمی، رئیس دفتر خود را به عنوان وزیر دولت در امور صلح این کشور منصوب کرد.خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!