صفحه اصلی > افغانستان

افغانستان دیگر اخبار

رئیس جمهور ترکیه کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی افغانستان در حمله انفجاری امروز در وردک را به همتای افغان خود تسلیت گفت.