منتخب سردبیر

سخنگوی گروه تروریستی بوکوحرام در جریان عملیات یگان های ارتش نیجریه علیه مواضع این گروه کشته شد.

سرتیتر رده