video / Turska
Megaprojekt Turski tok
Turski tok je megaprojekt kojeg čine dva kraka gasovoda kojim će ruski gas biti isporučivan u Tursku, a preko nje i u Evropu
20.11.2018