video / svijet
Holiday Train Show: Putovanje kroz vrijeme i minijaturu New Yorka
Među 175 maketa koji se nalaze na izložbi, moguće je vidjeti Kip slobode, gradsku biblioteku, zgradu Rockfeller, Empire State, glavnu željezničku stanicu, stadion Yankeeja
09.01.2019