video / Bosna i Hercegovina
Čibučar iz Goduše decenijama izrađuje rukotvorine od drveta
Visočki kraj Goduša, između ostalog poznat je po višestoljetnoj tradiciji izrade raznih rukotvorina od drveta i izrade češljeva od goveđeg roga
10.11.2018