Najhumanija biblioteka u Vojvodini: Razmenjuju knjige za lečenje bolesne dece

Najhumanija biblioteka u Vojvodini: Razmenjuju knjige za lečenje bolesne dece

Novi Sad, Srbija - 20. septembar 2020: Ljubav prema pisanoj reči, i najčistija ljudska potreba da se pomogne drugome u nevolji izrodila je prvu humanitarnu biblioteku u Vojvodini, koja je smeštena u Sremskoj Kamenici i odakle ka raznim adresama šalju različita knjiška štiva u službi humanosti. Jedini uslov za kupovinu je potvrda da je naručilac knjige putem SMS-a uplatio donaciju za lečenje teško bolesne dece. Pokretači ove ideje Jovica Vukša (na fotografiji) i Igor Marković navode da kroz humanitarni rad ujedno popularišu i čitanje, pa se i inicijativa zove „Knjigom do osmeha“ ( Aleksandar Jovanović - Anadolu Agency )

Najhumanija biblioteka u Vojvodini: Razmenjuju knjige za lečenje bolesne dece Fotoğraf: Aleksandar Jovanović

Novi Sad, Srbija - 20. septembar 2020: Ljubav prema pisanoj reči, i najčistija ljudska potreba da se pomogne drugome u nevolji izrodila je prvu humanitarnu biblioteku u Vojvodini, koja je smeštena u Sremskoj Kamenici i odakle ka raznim adresama šalju različita knjiška štiva u službi humanosti. Jedini uslov za kupovinu je potvrda da je naručilac knjige putem SMS-a uplatio donaciju za lečenje teško bolesne dece. Pokretači ove ideje Jovica Vukša i Igor Marković navode da kroz humanitarni rad ujedno popularišu i čitanje, pa se i inicijativa zove „Knjigom do osmeha“ ( Aleksandar Jovanović - Anadolu Agency )

Najhumanija biblioteka u Vojvodini: Razmenjuju knjige za lečenje bolesne dece Fotoğraf: Aleksandar Jovanović

Novi Sad, Srbija - 20. septembar 2020: Ljubav prema pisanoj reči i najčistija ljudska potreba da se pomogne drugome u nevolji izrodila je prvu humanitarnu biblioteku u Vojvodini, koja je smeštena u Sremskoj Kamenici i odakle ka raznim adresama šalju različita knjiška štiva u službi humanosti. Pokretači ove ideje Jovica Vukša i Igor Marković (na fotografiji) navode da kroz humanitarni rad ujedno popularišu i čitanje, pa se i inicijativa zove "Knjigom do osmeha" ( Aleksandar Jovanović - Anadolu Agency )

Najhumanija biblioteka u Vojvodini: Razmenjuju knjige za lečenje bolesne dece Fotoğraf: Aleksandar Jovanović

Novi Sad, Srbija - 20. septembar 2020: Ljubav prema pisanoj reči, i najčistija ljudska potreba da se pomogne drugome u nevolji izrodila je prvu humanitarnu biblioteku u Vojvodini, koja je smeštena u Sremskoj Kamenici i odakle ka raznim adresama šalju različita knjiška štiva u službi humanosti. Jedini uslov za kupovinu je potvrda da je naručilac knjige putem SMS-a uplatio donaciju za lečenje teško bolesne dece. Pokretači ove ideje Jovica Vukša i Igor Marković navode da kroz humanitarni rad ujedno popularišu i čitanje, pa se i inicijativa zove „Knjigom do osmeha“ ( Aleksandar Jovanović - Anadolu Agency )

Najhumanija biblioteka u Vojvodini: Razmenjuju knjige za lečenje bolesne dece Fotoğraf: Aleksandar Jovanović

Novi Sad, Srbija - 20. septembar 2020: Ljubav prema pisanoj reči, i najčistija ljudska potreba da se pomogne drugome u nevolji izrodila je prvu humanitarnu biblioteku u Vojvodini, koja je smeštena u Sremskoj Kamenici i odakle ka raznim adresama šalju različita knjiška štiva u službi humanosti. Jedini uslov za kupovinu je potvrda da je naručilac knjige putem SMS-a uplatio donaciju za lečenje teško bolesne dece. Pokretači ove ideje Jovica Vukša i Igor Marković navode da kroz humanitarni rad ujedno popularišu i čitanje, pa se i inicijativa zove „Knjigom do osmeha“ ( Aleksandar Jovanović - Anadolu Agency )

Najhumanija biblioteka u Vojvodini: Razmenjuju knjige za lečenje bolesne dece Fotoğraf: Aleksandar Jovanović

Novi Sad, Srbija - 20. septembar 2020: Ljubav prema pisanoj reči i najčistija ljudska potreba da se pomogne drugome u nevolji izrodila je prvu humanitarnu biblioteku u Vojvodini, koja je smeštena u Sremskoj Kamenici i odakle ka raznim adresama šalju različita knjiška štiva u službi humanosti. Pokretači ove ideje Jovica Vukša i Igor Marković (na fotografiji) navode da kroz humanitarni rad ujedno popularišu i čitanje, pa se i inicijativa zove "Knjigom do osmeha" ( Aleksandar Jovanović - Anadolu Agency )

Najhumanija biblioteka u Vojvodini: Razmenjuju knjige za lečenje bolesne dece Fotoğraf: Aleksandar Jovanović

Novi Sad, Srbija - 20. septembar 2020: Ljubav prema pisanoj reči, i najčistija ljudska potreba da se pomogne drugome u nevolji izrodila je prvu humanitarnu biblioteku u Vojvodini, koja je smeštena u Sremskoj Kamenici i odakle ka raznim adresama šalju različita knjiška štiva u službi humanosti. Jedini uslov za kupovinu je potvrda da je naručilac knjige putem SMS-a uplatio donaciju za lečenje teško bolesne dece. Pokretači ove ideje Jovica Vukša (na fotografiji) i Igor Marković navode da kroz humanitarni rad ujedno popularišu i čitanje, pa se i inicijativa zove „Knjigom do osmeha“ ( Aleksandar Jovanović - Anadolu Agency )

Najhumanija biblioteka u Vojvodini: Razmenjuju knjige za lečenje bolesne dece Fotoğraf: Aleksandar Jovanović

Novi Sad, Srbija - 20. septembar 2020: Ljubav prema pisanoj reči, i najčistija ljudska potreba da se pomogne drugome u nevolji izrodila je prvu humanitarnu biblioteku u Vojvodini, koja je smeštena u Sremskoj Kamenici i odakle ka raznim adresama šalju različita knjiška štiva u službi humanosti. Jedini uslov za kupovinu je potvrda da je naručilac knjige putem SMS-a uplatio donaciju za lečenje teško bolesne dece. Pokretači ove ideje Jovica Vukša i Igor Marković navode da kroz humanitarni rad ujedno popularišu i čitanje, pa se i inicijativa zove „Knjigom do osmeha“ ( Aleksandar Jovanović - Anadolu Agency )

Najhumanija biblioteka u Vojvodini: Razmenjuju knjige za lečenje bolesne dece Fotoğraf: Aleksandar Jovanović

Novi Sad, Srbija - 20. septembar 2020: Ljubav prema pisanoj reči, i najčistija ljudska potreba da se pomogne drugome u nevolji izrodila je prvu humanitarnu biblioteku u Vojvodini, koja je smeštena u Sremskoj Kamenici i odakle ka raznim adresama šalju različita knjiška štiva u službi humanosti. Jedini uslov za kupovinu je potvrda da je naručilac knjige putem SMS-a uplatio donaciju za lečenje teško bolesne dece. Pokretači ove ideje Jovica Vukša i Igor Marković navode da kroz humanitarni rad ujedno popularišu i čitanje, pa se i inicijativa zove „Knjigom do osmeha“ ( Aleksandar Jovanović - Anadolu Agency )

Najhumanija biblioteka u Vojvodini: Razmenjuju knjige za lečenje bolesne dece Fotoğraf: Aleksandar Jovanović

Novi Sad, Srbija - 20. septembar 2020: Ljubav prema pisanoj reči i najčistija ljudska potreba da se pomogne drugome u nevolji izrodila je prvu humanitarnu biblioteku u Vojvodini, koja je smeštena u Sremskoj Kamenici i odakle ka raznim adresama šalju različita knjiška štiva u službi humanosti. Pokretači ove ideje Jovica Vukša i Igor Marković (na fotografiji) navode da kroz humanitarni rad ujedno popularišu i čitanje, pa se i inicijativa zove "Knjigom do osmeha" ( Aleksandar Jovanović - Anadolu Agency )

instagram_banner

Na našem Instagram profilu najzanimljiviji detalji iz Turske, svijeta, iz zraka i s kopna. Pratite nas.

Najnovije