Muslimani se pripremaju za početak obreda hadža, sutra boravak na Arefatu

Muslimani iz svih dijelova svijeta, pa tako i iz zemalja regije, trenutno se nalaze u Mekki, gdje se pripremaju za početak obreda hadža. Jedan od najzahtjevnijih dijelova hodočašća Dan Arefata je sutra, kada i počinju glavni obredi hadža

07.07.2022