U protekloj deceniji ubijeno pet istaknutih iranskih nuklearnih fizičara

U proteklih deset godina u atentatima je ubijeno pet vrhunskih iranskih naučnika koji su radili na nuklearnim istraživanjima

28.11.2020