naslovnica > dnevni naslovi

dnevni naslovi drugi News

Globalni Top 100 svake godine objavljuje američki sedmični magazin "Defense News", a lista najvećih kompanija u oblasti vojne industrije bazira se na prodaji i ostvarenoj dobiti u protekloj godini