• 01.04.2015 SRIJEDA
  • GOLD 100.2200
  • EUR 2.8050
  • USD 2.6050
  • SARAJEVO
  • DANAS 2/13

Agencija Anadolija nastavlja edukaciju kadrova

07 Juni 2012 11:28 ( 07 Juni 2012 12:27)

Program certificiranja ratnih dopisnika nastavljem simulacijom situacija opasnih po život

ANKARA

Novinska agencija Anadolija i Policijska akademija provode edukaciju novinara u okviru Programa certificiranja ratnih dopisnika.

Trenutno se na poligonima za obuku rade vježbe sa vodenim topovima, raznim gasovima i simulacijom drugih opasnih situacija sa kojima se novinari susreću u ratom ili nemirima zahvaćenim regijama.

Cilj programa jeste osposobljavanje medijskog kadra da radi u ratnim i drugim vanrednim okolnostima, kao što su zemljotresi, poplave, masovni protesti i slično.

 

U programu edukacije novinara učesatvuju 23 polaznika. U okviru edukacije će biti organizirana predavanja iz oblasti ratnog novinarstva, ratne teorije i terminologije i tjelesnih vježbi. Polaznici će biti obučeni da koriste neprobojne prsluke, gas-maske i druga sredstva zaštite u vanrednim situacijama.

 

Specijalne jedinice snaga sigurnosti Turske će do 15. juna simulirati situacije napada hemijskim i biološkim oružjima, kao i vježbe samoodbrane, a sve u cilju da se polaznici upoznaju sa opasnostima koje ih mogu dočekati na terenima s kojih će izvještavati.

 

Program obuke ratnih novinara je sveobuhvatna obuka polaznika, koji će na kraju obuke biti spremni da odgovore zadacima na terenu, a da u isto vrijeme budu sposobni da zaštite svoj život.


64