• 05.09.2015 SUBOTA
  • GOLD 108.3300
  • EUR 3.3550
  • USD 3.0080
  • SARAJEVO
  • DANAS 12/20

92. rođendan agencije Anadolija

09 April 2012 09:01 ( 09 April 2012 09:10)

Osnovana s ciljem da informiše domaću i svjetsku javnost o nacionalnoj borbi turskog naroda

ANKARA

Novinska agencija Anadolija, osnovana od strane osnivača Republike Turske Mustafe Kemala Ataturka s ciljem da informiše domaću i svjetsku javnost o nacionalnoj borbi turskog naroda, slavi 92. godišnjicu od osnivanja.

Predsjednik Upravnog odbora i generalni direktor novinske agencije Anadolija Kemal Ozturk, članovi Upravnog odbora, pomoćnici generalnog direktora, glavni urednici, uposlenici agencije i polaznici Akademije za novinarstvo koja djeluje u okviru agencije Anadolija, povodom 92. godišnjice osnivanja agencije posjetili su Anitkabir, grob Mustafe Kemala Ataturka, osnivača Turske države. 
Generalni direktor agencije Anadolija Kemal Ozturk zajedno sa delegacijom položio je cvijeće na grob osnivača Turske. Ovom prilikom Ozturk je u knjigu sjećanja zapisao: 

"Velikom vođi Ataturku: Agencija Anadolija koju ste osnovali u godinama oslobodilačke borbe da bi sa najtačnijom vijestima prosvijetlili domaću i svjetsku javnost, slavi 92. godišnjicu od nastanka. Od 6. Aprila 1920. godine pa do danas agencija Anadolija je svjesna dužnosti koje obavlja te sa iskustvom i modernom tehnologijom koju posjeduje spremna je da glas Turske prenese svijetu. Agencija Anadolija koja je vid, sluh i glas Turske, sa Vizijom povodom 100 godina postojanja razvija se svaki dan i nastavlja put kojim je krenula dok je Turska bila u oslobodilačkom ratu. Agencija Anadolija će odlučno nastaviti tim putem sve dok postoji. Ovom prilikom se sjećamo svih boraca koji su izgubivši živote u toj borbi preselili u vječnost. Neka je hvaljena vaša duša."

Putovanje vijesti koje je počelo pod vatrom

Agencija Anadolija koja je započela "put vijesti" dok je država bila opkoljena sa svih strana, nastavlja svoj 92-godišnji maraton velikom dinamikom. Glavni cilj agencije Anadolija, koja nije odustala od svojih načela več 92 godine, prema Viziji povodom 100 godina postojanja jeste da postane jedna od pet najjačih svjetskih agencija. S pravom smo ponosni što je agencija u toku Oslobodilačkog rata, kao jak medij uspjela da pomogne nezavisnosti i glas turskog naroda prenese svijetu.

Nastanak ideje o potrebi osnivanja Agencije

Agencija Anadolija koja je osnovana 6. Aprila 1920.  godine obavještavala je građane o nacionalnoj borbi te nagovještavala opasnosti i prijetnje, uspjela je postati glas jedne slavne borbe. Početkom osvajanja teritorije Turske, počela je oružana borba i borba riječima koju su lokalne novine zajedno sa Agencijom Anadolija vodile u interesu turskog naroda. Nastajanje agencije Anadolija može se dovesti u vezi sa prekretnicom u Oslobodilačkom ratu. Avantura nastanka agencıje Anadolıja veže se za dolazak učenih ljudi iz Istanbula u Anadoliju nakon osvajanja Istanbula. Pet dana nakon prelaska Istanbula u neprijateljske ruke, 16. Marta 1920. godine Junus Nali (Abalioglu) i Halide Edip (Adivar) sreli su se na putovanju iz Istanbula i odlučili da učine sve da se osnuje novinska Agencija u cilju odbrane zemlje. Junus Nadi i Halide Edip su među imenima "Turk", "Ankara" i "Anadolija" odlučili da zvaničan naziv agencije postane Agencija Anadolija.

Osnivanje prije 92 godine

Delegacija sa Junus Nadi i Halide Edip stigli su u Ankaru 1. aprila. Prema onom što je izjavio Junus Nadi, "uvečer 4. ili 5. aprila" u prostorijama gdje je boravio Mustafa Kemal Paša, razgovaralo se o osnivanju agencije Anadolija. Nakon razgovora sa Ataturkom nije se čekalo sa osnivanjem, koje se dogodilo 6. aprila. Mustafa Kemal Paša u okviru oslobodilačke borbe šalje obavijest vojnicima o osnivanju agencije Anadolija i podvlači važnost prenošenja vijesti o oslobodilačkoj borbi domačoj i svjetskoj javnosti.


Tok događaja

U dokumentu o osnivanju agencije Anadolija stoji: "Kolijevka Islama Osmansko carstvo je pred osvajanjem, što predstavlja najveću opasnost po opstanak Turskog naroda na području Anadolije tako da povodom potrebe da se Muslimani informiraju o prijetnji i svjetska javnost obavijesti o oslobodilačkom ratu, osniva se Agencija Anadolija. Molimo vas da omogučite pristup vijestima Agencije Anadolije do svake kuče, svakog sela i grada te koristite što veči broj vijesti agencije koja našu zemlju prati u oslobodilačkoj borbi".


Prvi ured

Halide Edip, opisala je prve prostorije u koje je smještena agencija Anadolija na ovaj način: "5 dan mog dolaska u Ankaru, za mene su odvojili malu sobu pored velikog predvorja. To je postao moj ured. Namještaj, ormar, stolica, mašina i 2 stola nalazili su se u toj prostoriji. Ja sam prevodila političke vijesti iz engleskih novina i zajedno sa šefom kabineta  Mustafa Kemal Paše Hayati Beyinom sam odvajala dijelove vijesti koji su bili potrebne za Agenciju Anadolija."

Početak agencijskih vijesti

Agencija Anadolija koja je stvorena pod teškim uslovima, 12. Aprila 1920 počela je sa dostavom vijesti. Prvi bilten je izgledao ovako: "Da bi se područje Rummeli i Anadolije oslobodilo tame u kojoj se nalazi i da bi se naša brača po vjeri oslobodila okupacije, Agencija Anadolija je od danas počinje sa radom. Nije potrebno dodatno pojašnjavati zašto je potrebno da što više ljudi pročita vijesti iste. Stoga se naređuje da se informacije koje ćemo svakodnevno objavljivati ispisuju na crnim tablama u svim mjestima gdje postoji telegraf i naređuje se da gdje god za to postoji dovoljno volje i prilika omoguči njihovo štampanje i distribuiranje po gradovima i selima iz ljubavi prema narodu i domovini..." U prvom biltenu vijesti se dalo mjesta razloga nastanka Agencije Anadolija te se govorilo o bitnosti širenja informacija agencije. U istom biltenu se skrenulo na važnost širenja vijesti u domačim i svjetskim krugovima.

Pažnja koju je Mustafa Kemal posječivao Agenciji Anadolija

Mustafa Kemal Paša koji je predvodio osnivanje Agencije Anadolija, je pratio proizvodnju vijesti i njihovu distribuciju u Turskoj. U nekoliko telegrafa koje je Mustafa Kemal Ataturk poslao institucijama diljem Turske, neobjavljivanje vijesti agencije po njegovim riječima značilo je "izdaja države".

Načela agencije

Agencija Anadolija, je kao i prije ostala dosljedna svojim načelima. Agencija nije u toku rata dovodila u pitanje jedinstvo naroda Turske niti je provocirala bilo koga. Agencija je učinila sve što je u njenoj moči da Turska stekne svoju nezavisnost. Također agencija je oduvijek radila na prenošenju pravih vijesti te prenošenjem odluka zakonodavne vlast bila je veza između naroda i države.

Vizija povodom 100 godina od osnivanja

Agencija Anadolija koja već 92 godine nastavlja sa maratonom izvještavanja, za cilj ima postati jedna od nekoliko najboljih agencija u svjetu i prema tome nastavlja se širiti. U sklopu Vizije povodom 100 godina od osnivanja agencija svoje strateško planiranje nastavlja savjetujuči se sa Univerzitetima. Pod motom "Pouzdani, nepristrasni, etični i brzi" organizacijska šema, raspodjela posla, logo, identitet institucije i internet stranica Agencije Anadolija su poboljšani. Glavni cilj Agencije Anadolija do 2020 jeste da postane jedna od 5 najboljih agencija. Predsjednik Upravnog odbora i generalni direktor novinske agencije Anadolija Kemal Ozturk, danas javnosti predstavlja Viziju institucije povodom 100 obljetnice od osnivanja.

61