• 29.08.2015 SUBOTA
  • GOLD 106.5800
  • EUR 3.2780
  • USD 2.9300
  • SARAJEVO
  • DANAS 17/33

EU uputila poruke BiH

26 Juni 2012 00:02 ( 26 Juni 2012 00:04)

Ministri vanjskih poslova zemalja EU usvojili niz zaključaka o BiH

LUXEMBOURG

Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije, na sastanku održanom u Luxemborugu, izrazili su nepodijeljenu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao suverene i jedinstvene zemlje sa punim teritorijalnim integritetom. Ministri su naglasili namjeru da ojačaju ulogu EU u zemlji od jula 2012, što uključuje jačanje prisustva EU na terenu po pitanjima primjene zakona, vladavine prava i ekonomije, i u periodu nakon zatvaranja Policijske misije EU. 

Ministri su pozdravili politički napredak BiH od početka 2012, a naročito formiranje Vijeća ministara na državnom nivou, usvajanje zakona o državnoj pomoći i popisu stanovništva, donošenje budžeta institucija BiH za 2012. i postizanje političkog dogovora o državnoj i nepokretnoj vojnoj imovini. Međutim, ministri su izrazili zabrinutost zbog nepostojanja političkih sporazuma oko usvajanja izvršnih akata, nastavka razdorne etničke retorike i teške ekonomske situacije. Osudili su svaki pokušaj da se minimizira ili negira genocid u Srebrenici. Uzimajući u obzir aktuelna politička dešavanja, šefovi diplomatija zemalja EU pozvali su političke lidere da u kratkom roku obezbijede da vlasti na svim političkim nivoima zadrže kapacitet djelovanja i fokusiraju se na realizaciju evropskog programa.

Sa sastanka u Luxembourgu, ministri su naglasili da BiH, kao prioritet, treba da usaglasi svoj Ustav sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (presuda u predmetu Sejdić – Finci). Vjerodostojni napori u tom pogledu i dalje su potrebni da bi stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, upozorili su šefovi diplomatija zemalja članica EU.

Najavljeno je kako se puno očekuje od dijaloga Evropske komisije na visokom nivou sa političkim liderima BiH o procesu pristupanja, koji će se u srijedu održati u Bruxellesu.

61